หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-17 14:26:49

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ

"อาจารย์ ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา"

"อาจารย์ ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา"

สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ 09.00 – 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://drive.google.com/file/d/1C3dyNxDOzVEqA8cc3lY3tCUQHYXcjmu9/view?