หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เคาะแล้วจ้า GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564
เคาะแล้วจ้า GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-24 13:26:05

เคาะแล้วจ้า GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 เข้าเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ e Learning ของ GE พร้อมเก็บคะแนนในคาบเรียนรัวๆ (รวม 40 คะแนน)

      ช่วง 1 : เข้าเรียนผ่านเว็บตามตารางเรียน พบผู้สอน LIVE 

      ช่วง 2 : นศ ได้ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สอนเตรียมไว้ และ ทบทวนได้

      ช่วง 3 : กลับมาพบอาจารย์ผ่าน LIVE ในเว็บ สรุปภาพรวม และ ทำแบบทดสอบ 15 นาที (5คะแนน) ทุกคาบ

โครงงานส่งผ่านระบบออนไลน์ 30 คะแนน จุกๆ 

สอบประมวลผลปลายภาค 30 คะแนน // แอบบอก เข้าเรียนและทำแบบทดสอบท้ายชั่วโมงเรียนทุกคาบ โอกาสสอบปลายภาคได้เต็มสูงมากกก 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.gen-ed.ssru.ac.th/page/geinfo