หน้าหลัก > ประกาศ > Download > เอกสารขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหยุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหยุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-16 15:38:24

เอกสารขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหยุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้นักศึกษาปรินท์เอกสารฉบับนี้ยื่นให้กับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ เพื่อขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download : เอกสารขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf