หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัคร น.ศ. ภาคปกติ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
รับสมัคร น.ศ. ภาคปกติ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-24 16:10:38

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)

สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 

ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601261 , 021601380