ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ พบกับงาน ...
2020-09-25 14:41:12
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด ...
2020-09-25 14:51:45
ระยะเวลาดำเนินการยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2563
ยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ดำเนินการผ่านระบบ reg.ssru.ac.thตั้งแต่วันที่ 5 – 28 ...
2020-09-24 15:54:48
รับสมัคร น.ศ. ภาคปกติ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระ ...
2020-09-24 16:10:38
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริ ...
2020-09-21 11:00:19