ผลการค้นหา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
พร้อม.. 11 สาขาวิชาที่โลกต้องการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครปีกา ...
2021-09-07 17:17:27
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (1)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ...
2021-09-05 00:55:47
แอดรู้ว่าการเรียนออนไลน์มันเหนื่อย
แอดรู้ว่าการเรียนออนไลน์มันเหนื่อย แต่วันนี้ก็มีทริ๊กเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการเรียนออนไลน์มาฝากน้องๆ ให้ ...
2021-08-22 17:09:27
ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน https://covidfund.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 -31 สิงหา ...
2021-08-22 17:18:07
การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อ COVID-19
ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนา ...
2021-07-26 17:41:41
ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา           นักศึกษาของมหาวิทยาลั ...
2021-07-26 21:20:10
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการกู้ยืม กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการ ...
2021-07-26 17:31:21
วิธีเข้าใช้ SSRU Mail by GOOGLE
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 จะได้รับการเปิดใช้ Email แบบ gmail เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือส่งงานก ...
2021-07-26 21:24:20