ผลการค้นหา : กิจกรรมนักศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระหว่างวันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2565งานกองทุนเงินให้ ...
2022-11-02 10:09:23
กิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565
ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565โดยจะ ...
2022-10-10 11:24:13
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1/2565 สำห ...
2022-10-10 11:35:22
กิจกรรมดี ๆ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมดี ๆ จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีควา ...
2022-10-10 11:54:32