หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัคร น.ศ. ภาคปกติ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระ ...
2020-09-24 16:10:38
ชอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบ "Asia Young Designer Awards 2020"
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ข ...
2020-10-16 12:37:47
ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว ...
2020-10-16 09:51:39
การประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”
ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok ...
2020-10-16 09:45:36
ประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรูปแบบกราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ต
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรู ...
2020-10-16 09:37:11
"จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในสถานศึกษาของคุณ"
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณ ...
2020-10-16 09:31:18
ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา “DIP Short Film Contest”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สิ ...
2020-10-16 09:28:12
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สกสว."
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ ...
2020-10-16 09:25:07
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด ...
2020-09-25 14:51:45
ระยะเวลาดำเนินการยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2563
ยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ดำเนินการผ่านระบบ reg.ssru.ac.thตั้งแต่วันที่ 5 – 28 ...
2020-09-24 15:54:48
ประกาศย้อนหลัง