หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562>> รายละเอียดการรับสมัคร ระบบโควตา ประเภทความสามารถทา ...
2018-10-19 11:14:52
กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ
กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสุดท้ายในภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึก ...
2018-11-06 10:17:38
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561นักศึกษา ...
2018-11-06 10:10:51
แก้ I ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560 วันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
แก้ I ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560 วันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561แก้ I !!!!ภาคเรียนที ...
2018-11-06 10:03:38
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะ ...
2018-11-06 09:49:04
กำหนดการส่งเอกสารขอเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการส่งเอกสารขอเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561เปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ส ...
2018-11-06 09:49:20
ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ   ...
2018-10-26 15:58:38
คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2561
คู่มือนักศึกษาประจำปี 2561Download ได้แล้วนะคะ..สำหรับคู่มือนักศึกษาประจำปี 2561Click Download ไฟล์ค ...
2018-10-19 11:23:02
ประกาศย้อนหลัง