หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานคณะฯ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และ ...
2023-03-27 14:30:20
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 *** http ...
2023-03-01 15:32:06
เครื่องแต่งกายถูกกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ติดต่อซื้อเครื่องแต่งกายถูกระเบียบได้ที่ Line shopหรือเดินทางมาด้วยตนเอง: อาคารศรีจุฑาภา ตึก21 (บัณฑ ...
2023-02-23 10:26:57
การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ ...
2023-02-23 10:22:56
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก เข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในสวน...สร้างสุขรอยยิ้มในสวนสุนันทา"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก**เข้าร่วมกิจกรรม "ดนตร ...
2023-02-23 10:20:05
ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และแพมเพิส เพื่อบริจาคแก่ เด็กน้อย / ผู้สูงอายุสามารถบริจาคได้ที่สำ ...
2023-02-08 09:49:37
สวนสุนันทาครองแชมป์ 17 สมัย
Webometrics Ranking January 2023 ประกาศแล้ว   “สวนสุนันทา” ยังแข็งแกร่ง แชมป์ราชภัฏ ...
2023-02-02 10:08:57
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุยรอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566สำหรับบัณฑิตที่สำเร็ ...
2023-01-27 14:35:28
ประกาศย้อนหลัง