หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

สาขาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาฟรี/และมีใบประกาศให้
สาขาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาฟรี/และมีใบประกาศให้htt ...
2023-05-15 10:29:18
ประกาศกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19-2 ...
2023-05-01 09:25:39
ประกาศแต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเพียง 1 หมายเลข ทางคณะ ฯ จึงประกาศแต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษ ...
2023-05-01 09:22:39
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th ...
2023-05-01 09:17:29
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2 ...
2023-05-01 09:12:34
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ ---> ...
2023-05-01 09:10:14
สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิดให้บริการชั่วคราว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 10 เม.ย. 66 ตั้งแต่ 14.00 น.และกลับมาเปิดให้บริก ...
2023-04-11 10:03:07
ประกาศย้อนหลัง