หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

สวนสุนันทาครองแชมป์ 17 สมัย
Webometrics Ranking January 2023 ประกาศแล้ว   “สวนสุนันทา” ยังแข็งแกร่ง แชมป์ราชภัฏ ...
2023-02-02 10:08:57
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุยรอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566สำหรับบัณฑิตที่สำเร็ ...
2023-01-27 14:35:28
เปิดจองรอบสอบ ICT สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รอบสอบ ICT เดือนมกราคม 2566 เปิดจองรอบสอบวันแรก 20 มกราคม 2566สอบถามเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.face ...
2023-01-27 14:33:03
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ คลิกที่นี่ https:// ...
2023-01-27 14:30:39
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องนโยบายการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องนโยบายการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทาง ...
2023-01-27 14:21:59
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืม ...
2023-01-27 14:19:11
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการสอบ ภาคปกติ ระดับปริญ ...
2023-01-27 14:18:56
ช่องทางการส่ง Portfolio ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่องทางการส่ง Portfolio ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ละสาขา น้อง ๆ สามารถส่ง Portfolio ได้ถึงวันที่ ...
2023-01-10 13:23:45
ประกาศย้อนหลัง