คณาจารย์คณะเทคโนฯ จำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ BELTEI International University กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา

คณาจารย์คณะเทคโนฯ จำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ BELTEI International University กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา

    คณาจารย์คณะเทคโนฯ จำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับ

          นานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ BELTEI International

          University กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ BELTEI International

University กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา จัดโดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน : ภาพข่าว

 

>> คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม <<
09. 2017