กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (TCAS)

    กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (TCAS)


กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (TCAS)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.reg.ssru.ac.th หรือ www.ssru.ac.th  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท (ต่อคนต่อรอบ)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จำนวนรับนักศึกษากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-160-1380

หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> Facebook กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา <<09. 2017