นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

    นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016

            ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยอาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์ และอาจารย์ประจำคณะฯ

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017)

โดยนาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการตัดสิน
การประกวดฯ ไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่ผ่านมา


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

         
>> คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม <<
10. 2017