คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ

พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

         
>> คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม <<
10. 2017