ประกาศรับสมัครงาน (สำหรับนักศึกษา)
          
          
          » 14 ธันวาคม 2559 - ประกาศรับสมัครงาน งานด้านมาตรวิทยา
          » 27 ตุลาคม 2559 -  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
          » 16 กันยายน 2559 - ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
          » 16 กันยายน 2559 - ประกาศรับสมัครพนังงานประจำร้าน
          » 10 มีนาคม 2559  - ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขาย 
          » 8 มิถุนายน 2559  ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 
          » 13 มิถุนายน 2559  - ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ และช่างซ่อมบำรุงโรงงาน 
          » 23 มิถุนายน 2559  - ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 
          » 2 สิงหาคม 2559   - ประกาศรับสมัครงาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานร้าน

          » 5 สิงหาคม 2559  - ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
06. 2017