ประกาศรับสมัครงาน (สำหรับนักศึกษา)
          
          

ทุนการศึกษา 2560

1 กรกฎาคม 2560 - ทุนการศึกษาโครงการ "มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงศีสุขุมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560"
23 มิถุนายน 2560 -
 ทุนการศึกษาโครงการ "Nation Pingtung University"ทุนการศึกษา 2559


10 สิงหาคม 2559 - ทุนการศึกษา "โมเดอร์นฟอร์ม"
6 กรกฎาคม 2559 -
 ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016"ส่งผลงานประกวดรางวัล 2559

6 กรกฎาคม 2559 - ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560ประกาศรับสมัครงาน 2560

7 กรกฎาคม 2560 - ขอรับนักศึกษาฝึกงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11 กรกฎาคม 2560 - บริษัท 945 โฮลดิ้ง จำกัดรับนักศึกษาฝึกงานเข้าทำงาน
23 มกราคม 2560 - บริษัท ซุเปอร์ เรซูเม่ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมด้สนการหางาน/สมัครงานของนักศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน 2559

23 มกราคม 2559 - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

5 สิงหาคม 2559 - บริษัท MMC TOOL (THAILAND) CO LTD รับสมัครตำแหน่ง จป วิชาชีพ 2 ตำแหน่ง
5 สิงหาคม 2559 - บริษัท โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จำกัด รับสมัครพนักงงานประจำ
1 กันยายน 2559 - บริษัท Fragrant รับสมัครงาน

1 กันยายน 2559 - บริษัท รีเลทีฟ โซลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี
1 กันยายน 2559 - บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน

7 กันยายน 2559 - บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน
7 กันยายน 2559 - บริษัท WORLD INSTALLING SERVICE CO LTD รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 พฤษภาคม 2559
 - บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน และรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

14 ธันวาคม 2559 - ประกาศรับสมัครงาน งานด้านมาตรวิทยา
27 ตุลาคม 2559 -  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
16 กันยายน 2559 - ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
16 กันยายน 2559 - ประกาศรับสมัครพนังงาน ประจำร้าน
10 มีนาคม 2559  - ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขาย 
8 มิถุนายน 2559  ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 
13 มิถุนายน 2559  - ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ และช่างซ่อมบำรุงโรงงาน 
23 มิถุนายน 2559  - ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 
2 สิงหาคม 2559   - ประกาศรับสมัครงาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานร้าน
5 สิงหาคม 2559  - ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ10. 2017